Strategiset linjaukset

EB keskittyy strategiansa mukaisesti kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive-liiketoimintasegmentti ja Wireless-liiketoimintasegmentti. EB:n tavoitteena on olla valitsemillaan alueilla johtava ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaja. Lyhyellä tähtäimellä tärkein taloudellinen tavoite on kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta.

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB keskittyy ohjelmistoihin ja tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalveluitaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Automotive-liiketoimintasegmentissä tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen vähintään autojen ohjelmistomarkkinoiden kasvutahtia. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluun. EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamalla yrityksellä e.Solution GmbH:lla on omia viihde- ja viestintäjärjestelmätuotteita, jotka on kehitetty Volkswagen-konsernin automalleihin. EB saa tuotteistaan lisenssimyyntituloa, ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana.

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön. Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja EB tarjoaa langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. EB:n tuotteita Wireless-liiketoimintasegmentissä ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään ja EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valkikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia sekä laite- ja ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

Suunnittelemiensa laitteiden valmistamiseen EB käyttää valmistuskumppaneita. EB:n tarjonta asiakkailleen ja kilpailukyky pohjautuvat keskeisesti radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alaiseen ja vahvaan osaamiseen. Wireless-liiketoimintasegmentissä tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähitellen lähivuosien aikana.

EB jatkaa kohdennettuja T&K-investointeja sekä Automotive-liiketoimintasegmentissä että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. EB kehittää kumppanuuksia ja kartoittaa yritysjärjestelymahdollisuuksia, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja lisäävät markkinamahdollisuuksia.