Konsolidointitavan muutos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, kertaluonteiset erät

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia IFRS 10 ja IFRS 11 -standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n konsolidointitapa Elektrobit-konserniin on muuttunut. Vertailukelpoisuuden vuoksi jäljempänä esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että uutta konsolidointitapaa olisi sovellettu jo vuonna 2012.

EB:n luvut on jaettu IFRS 5 -standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä vuosikertomuksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

Vuoden 2012 ja 2013 luvut sisältävät seuraavat kertaluonteiset erät, jotka on raportoitu osana Wireless-liiketoimintasegmentin tulosta:

  • TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana. 
  • TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä saatu 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen sovintosuorituksen johdosta noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteinen tulo ja noin 10,8 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä. 
  • Yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä. 
  • Noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.