Tarkoitus ja visio

EB:n tarkoitus on rikastuttaa ihmisten elämää tuomalla ulottuvillemme innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja ratkaisuja.

EB:n visiona on olla asiakkailleen lisäarvoa tuottavia ratkaisuja toimittava innovaatiokumppani valituissa auto- ja langattoman teollisuuden ympäristöissä.