Hallituksen toimintakertomus

Hallitus, hallituksen valiokunnat ja tilintarkastaja

11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2013 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä jatkavat Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo Laine ja uutena jäsenenä Erkki Veikkolainen.

11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

EB:n hallitus ja muu johto on esitelty tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 laaditussa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.