Hallituksen toimintakertomus

Liputusilmoitukset

Yhtiö vastaanotti 8.8.2013 Fortel Invest Oy:n (yritys- ja yhteisötunnus 10149634) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen osakkeiden tai äänioikeuksien luovutuksesta, jonka johdosta Fortel Invest Oy:n omistus- ja ääniosuus alitti 5 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 8.8.2013.

Yhtiö vastaanotti 11.9.2013 Juha Sipilän arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen osakkeiden tai äänioikeuksien luovutuksesta, jonka johdosta Juha Sipilän suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus alittaa 5 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 11.9.2013.