Hallituksen toimintakertomus

Muutokset yhtiön johdossa

Yhtiön johdossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.