Hallituksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A ja 2008B optio-oikeuksilla on merkitty 5.12.2013–28.1.2014 välisenä aikana yhteensä 508 697 uutta osaketta. Merkintähinta, 150 254,85 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 10.2.2014 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsingissä 11.2.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Yhtiön osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 130 609 572 osaketta.