Hallituksen toimintakertomus

Tutkimus- ja kehitystoiminta

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentissä puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2013 tammi–joulukuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit jatkuvissa toiminnoissa olivat 18,5 miljoonaa euroa (oikaistu 22,0 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012) vastaten 9,3 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu 12,6 prosenttia, tammi–joulukuu 2012). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 14,3 miljoonaa euroa (oikaistu 17,9 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012) ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvien toimintojen osuus 4,2 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, jatkuvat toiminnot, tammi–joulukuu 2012).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (2,9 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa joulukuun 2013 lopussa oli 12,0 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa, 31.12.2012). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuonna 2013 oli 20,1 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa tammi–joulukuu 2012).