Hallituksen toimintakertomus

Vuoden 2014 näkymät

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013). Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla lähinnä Automotive-liiketoimintasegmentin kausivaihteluiden takia.

Liikevaihdon kasvun ja liikevoiton vuonna 2014 ennakoidaan kertyvän pääosin tai kokonaan Automotive-liiketoimintasegmentissä, jossa EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä. Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää tuotekehityspalveluille luovat LTE-teknologian käyttöönotto ja yritys- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen laitteiden verkottaminen langattomasti muihin laitteisiin. Tietoliikennemarkkinoilla tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoidaan vähenevän jonkin verran edellisvuodesta. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa ´Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät´ ja ´Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät´.

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa ´Riskit ja epävarmuustekijät´.