Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Automotive-liiketoimintasegmentin tuotteet ja palvelut

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA).

Automotive-liiketoimintasegmentin tuotteet ja palvelut ovat:

  • EB street director - monipuolinen ja helposti räätälöitävä navigointiohjelmistoalusta; 
  • EB GUIDE - innovatiivinen ja joustava autojen käyttöliittymien (Human Machine Interface, HMI) kehitysalusta ja puheenohjaustuotealusta; 
  • EB tresos - AUTOSAR-ohjelmistokomponentteja saumattomasti yhdistävä tuotteisto autojen elektronisiin ohjausyksiköihin ja niiden suunnittelutyökaluihin; 
  • EB Assist - laaja ohjelmistokehitystyökalupaketti ajamista helpottaviin (Driver Assistance) ratkaisuihin; 
  • Suunnittelupalvelut - viihde- ja viestintäjärjestelmien, ajamista auttavien ohjelmistosovellusten sekä autojen elektronisten ohjausyksiköiden kokonaisvaltaista ohjelmistokehityspalvelua autoteollisuudelle.

Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalveluitaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %.