Osakkeenomistajat

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2013

Elektrobit Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2013 lopussa oli 2,66 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 2,90 euroa ja alin 0,64 euroa. Vuoden aikana Elektrobit Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli 72,0 miljoonaa euroa ja 46,5 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 35,9 prosenttia osakekannasta. Elektrobit Oyj:n markkina-arvo 31.12.2013 oli 346,1 miljoonaa euroa.