Vuosikertomus

2013

Avainluvut

OMA-
VARAISUUSASTE

MEUR
Liikevaihto

MEUR
Liikevoitto

MEUR
Liiketoiminnan rahavirta

NETTO
VELKAANTUMISASTE

HENKILÖSTÖN
KASVUPROSENTTI

Osakekurssin kehitys

1.1.-31.12.2013

Avainluvut liiketoimintasegmenteittäin

*Sisältää 0,8 MEUR kertaluonteisia kuluja.
Liikevaihto
MEUR
Liikevoitto/-tappio
MEUR
Käyttökate
MEUR
Henkilömäärä
31.12.2013

EB Henkilöstö

Vuoden 2013 lopussa EB:n ja AUDIN yhteisesti omistama yhtiö e.solutions GmbH:lla oli 321 työntekijää.
Henkilöstö
Henkilöstömäärä
emoyhtiössä ja
tytäryhtiössä
markkina-alueittain
Eurooppa

Aasia

Amerikat