Hallituksen toimintakertomus

Henkilöstö

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2013 tammi-joulukuussa keskimäärin 1 627 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 300 henkilöä. Joulukuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1 648 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 321 työntekijää (1 583 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä vuoden 2012 lopussa, ja 233 työntekijää e.solutions GmbH:ssa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.

Seuraavassa on esitetty jatkuvien liiketoimintojen keskimääräiset henkilölukumäärät ja palkat viimeisiltä kahdelta vuodelta:

Keskimääräinen henkilöstölukumäärä tilikaudella 2013 2012
Konsernin emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt 1627 1528
Yhteisesti omistettu yritys 300 132
Tilikauden palkat ja palkkiot (MEUR)
(sis. 51 % yhteisesti omistetun yrityksen palkoista ja palkkioista)
94,1 84,1

Vuoden 2013 lopussa noin 74 prosenttia työntekijöistä työskenteli Automotive-liiketoimintasegmentissä, 25 prosenttia Wireless-liiketoimintasegmentissä ja vajaa yksi prosentti konsernitoiminnoissa. Verrattaessa vuoteen 2012 Automotive-liiketoimintasegmentin osuus henkilöstöstä kasvoi 6 prosenttiyksikköä, Wireless-liiketoimintasegmentin osuus laski 6 prosenttiyksikköä ja konsernitoimintojen osuus säilyi samalla tasolla.