Tyytyväisyydellä voin todeta, että vuonna 2013 EB saavutti
keskeisen tavoitteensa parantaa kannattavuutta edellisvuodesta.
EB:n henkilöstöä kiitän vuonna 2013 saavutetuista hyvistä tuloksista
ja tulevan menestyksen rakentamiseksi tehdystä työstä.

- Jukka Harju, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

EB kehittyi vuoden 2013 aikana hyvin. Liikevaihto kasvoi 14,6 % edellisvuodesta ja oli 199,3 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta nousten 8,1 miljoonaan euroon. Tyytyväisyydellä voin todeta, että EB saavutti vuoden 2013 keskeisen tavoitteensa kasvattaa liikevoittoa edellisvuodesta.

Automotive-liiketoimintasegmentti kehittyi tavoitteidemme mukaisesti vuonna 2013. Liikevaihto jatkoi jo useita vuosia kestänyttä vahvaa kasvua autonvalmistajien jatkaessa panostuksia uusien automallien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseksi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti AUDIN kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n voimakas kasvu. Vuoden aikana EB valittiin toimittajaksi useisiin johtaville autonvalmistajille toteutettaviin pitkäkestoisiin tuotekehitys- ja tuoteräätälöintihankkeisiin, mikä vahvistaa EB:n markkina-asemaa autonvalmistajien kumppanina ja tuo liikevaihtoa useiden vuosien ajan. Liikevoitto Automotive-liiketoimintasegmentissä parani selvästi edellisvuodesta ja oli 6,2 % liikevaihdosta. Tärkeimpiä tekijöitä liikevoiton paranemiselle olivat tuotekehityspalveluiden ja ohjelmistojen myynnin kasvu, tehostunut projektinhallinta ja toimenpiteet kustannusrakenteen parantamiseksi.

Wireless-liiketoimintasegmentissä liikevaihto vuonna 2013 aleni hieman edellisvuodesta johtuen kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalveluiden markkinoilla. Viimeisen vuosineljänneksen aikana EB käynnisti taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset Suomen puolustusvoimille ja toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten, minkä ansiosta palveluliikevaihdon rinnalle syntyi tuotepohjaista liikevaihtoa. Koko vuoden liiketulos jäi hieman tappiolliseksi kustannusrakenteen parantamiseksi tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta. Alentuneen liikevaihdon lisäksi kannattavuutta rasittivat jonkin verran vuoden 2013 aikana jatkuneet panostukset kansainvälisille viranomaismarkkinoille suunnattujen tuotteiden markkinointiin ja tuotekehitykseen, minkä odotetaan tuovan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

EB:n tase- ja rahoitusasema vahvistuivat vuoden 2013 aikana hyvän operatiivisen kassavirran ja alkuvuonna toteutuneen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnin ansiosta. Nettokassavirta oli 28,7 miljoonaa euroa positiivinen. Vuoden lopussa yhtiön kassavarat olivat 43 miljoonaa euroa ja korolliset velat 5,3 miljoonaa euroa.  Yhteensä 20 miljoonan euron määräiset luottolimiittisopimukset eivät olleet käytössä tilikauden päättyessä.  Omavaraisuusaste nousi 65,1 %:iin. 

Vuoden lopussa emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä oli 1 648 työntekijää, ja EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamassa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa 321 työntekijää. EB:n henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2013 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä 138 henkilöllä. EB perusti uuden toimipisteeen Brasoviin Romaniaan vastatakseen auto-ohjelmistojen kehittämisen ja testaamisen kasvavaan tarpeeseen. Wireless-liiketoimintasegmentissä henkilöstö väheni 73 henkilöllä pääosin kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vuoksi.

Huhtikuussa yhtiö maksoi osinkoa 0,01 euroa osakkeelta ja joulukuussa pääomanpalautusta 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiön osakekurssi nousi pörssissä voimakkaasti loppuvuoden aikana ja päivittäinen osakevaihto kasvoi merkittävästi.

Vuonna 2014 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta.