Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa, 19. päivänä helmikuuta 2014

 

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö KHT
Jari Karppinen
KHT