Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Vuoden 2013 lopussa Elektrobit Oyj:llä oli 24 107 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 58,2 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 78,6 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2013 lopussa 3,0 prosenttia.